*Katera znanja iščejo delodajalci?

Katera znanja iščejo delodajalci?

Znanja, ki jih najpogosteje iščejo delodajalci so sledeča:

 • Računalništvo, informatika
 • Tuji jeziki
 • Prodajne veščine, komunikacijske veščine
 • Prilagodljivost in pripravljenost delati, ko je potrebno;
 • Delo od doma/ na drugih lokacijah
 • Pripravljenost delati raznolika dela, več kot je zapisano v opisu delovnega mesta
 • Pripravljenost na vseživljenjsko učenje (dodatna izobraževanja, usposabljanja)

 

Katere kompetence bomo potrebovali do 2020:

 • Pogajalske veščine;
 • Servisna orientiranost;
 • Presojanje in odločanje;
 • Čustvena inteligenca;
 • Usklajevanje z drugimi;
 • Upravljanje ljudi;
 • Kritično razmišljanje;
 • Kompleksno reševanje problemov.

Confident senior woman working in workshop