*Načrtovanje kariere v zrelih letih

Načrtovanje kariere v zrelih letih

  • KAKŠEN SEM (OSEBNOSTNE LASTNOSTI, SPOSOBNOSTI, VREDNOTE, STIL ŽIVLJENJA)
  • KAJ ME ZANIMA (KAJ SO MOJI HOBIJI, INTERESI)
  • KATERA ZNANJA, VEŠČINE IMAM (SPLOŠNE IN SPECIFIČNE KOMPETENCE)
  • KAJ SI ŽELIM DELATI (KAKO POISKATI USTREZEN POKLIC)
  • KJE ISKATI USTREZNO ZAPOSLITEV
  • KAKO PREPRIČATI DELODAJALCA, DA SEM NABOLJŠA IZBIRA (PRIPRAVA NA DELOVNO MESTO, ŽIVLJENJEPIS, PRIPRAVA NA RAZGOVOR, ISKANJE INFORMACIJ O DELODAJALCU
  • KAKO BITI NENEHNO AKTIVEN