STAREJŠIM PRIJAZNA PODJETJA

Delež starejših v evropski populaciji raste hitreje kot mlajše starostne skupine kar posledično pomeni, da se delovna sila v Evropi stara. Po napovedih bo do konca leta 2080 skoraj dvakrat toliko ljudi, starih 65 let in več, kot jih je danes, in predstavljali bodo eno tretjino evropske populacije. Že do leta 2030 bodo v številnih državah delavci, stari 55–64 let, tvorili 30 % ali več aktivne delovne sile. Leta 2030 bo v Sloveniji 175.000 manj delovno aktivnih prebivalcev kot danes. Za rast podjetij zaradi demografskih sprememb ne bodo zadostovali samo mladi, uspešnost podjetja v prihodnosti je namreč odvisna od sposobnosti aktivacije talentov vseh starosti.

Zaradi vedno večjega deleža »starejših delavcev« je razmišljanje o staranju na delovnem mestu vedno večjega pomena in zelo pomembno je razumevanje odnosa med delom in starostjo. V preteklih letih je več držav dvignilo upokojitveno starost in zdaj iščejo načine, kako bi ljudem pomagali, da bi čim dlje delali. V Sloveniji je med 55. in 64. letom delovno aktivnih samo 35 odstotkov ljudi, kar nas uvršča povsem na rep držav Evropske unije.

Da starejši zaposleni vir znanja, izkušenj, so delovni in imajo široko mrežo poznanstev prepoznavajo že v številnih podjetjih. Kot spodbuda za izkazovanje večje pozornosti starejšim zaposlenim so bile v okviru dogodka Zlata nit podeljene nagrade za »Starejšim prijazno podjetje«. Priznanje so si pridobila podjetja, ki so ob prijavi na natečaj imela vsaj 15 odstotkov zaposlenih nad 45 let in so izvajala ukrepe upravljanja namenjenih starejšim zaposlenim ter skrbela za osebno rast in razvoj starejših od 45 let ter so izkazovala uspešnost po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti (Balanced Score Card-BSC).